Scadta ‎– Chernobyl Samba | Vinyl at The Sound Arcade

Scadta ‎– Chernobyl Samba

Regular price £4.98 Sale

Kaputt.wav ‎– KPT003

Vinyl, 12"

A1 Chernobyl Samba

A2 Chernobyl Samba

A3 Fyre Drill

B1 Burn Scadta Burn

B2 Burn Scadta Burn (gladKazuka Remix)

B3 Acta SD 9000